A hospice az életük végén járó – elsősorban daganatos – betegek humánus gondozását végző szervezet, az emberhez méltó életvégért küzdő mozgalom. A hospice gondozás célja a betegek életminőségének javítása (testi és lelki szenvedéseik enyhítése, fizikai és szellemi aktivitásuk támogatása), valamint a hozzátartozók segítése a betegség és a gyász terheinek viselésében. Ingyenes segítséget nyújt a betegeknek és családtagjaiknak, függetlenül származásuktól, világnézetüktől és anyagi helyzetüktől. A hospice gondozásban orvosok, nővérek, gyógytornászok, pszichológusok/mentálhigiénikusok, lelkészek, szociális munkások, dietetikusok és képzett önkéntes segítők vesznek részt. (forrás: Hegedűs Katalin: A hospice ellátás elmélete. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, Budapest, 2006)

A hospice-palliatív gondozás többféle ellátási formában is igénybe vehető: otthoni hospice-palliatív gondozás, fekvőintézményi hospice-palliatív ellátás, hospice ház, kórházi támogató csoport – mobil team.

A fekvőintézményi hospice ellátást abban az esetben szokták igénybe venni, amikor a beteg állapota, vagy tüneteinek kezelése intézményi ellátást indokol, vagy az ottoni ellátása nem megoldott, illetve amennyiben a beteg és/vagy a családja igényli ezt. Mindehhez szükséges, hogy a beteg és hozzátartozója tisztában legyen betegsége természetével és súlyosságával. A fekvőintézményi hospice osztályok előjegyzési rendszer alapján működnek. Háziorvosi beutalóra, vagy kórházi osztályról való átvétel esetén zárójelentésre szükség van a felvételkor.

Fontos hangsúlyozni, hogy a hospice ellátás önálló célokkal és szemlélettel rendelkezik, több szakma együttműködését igényli, működésében eltér az elfekvő, a krónikus és az onkológiai rehabilitációs ellátástól.